Dienstencentrum Stockheim

Het dienstencentrum Stockheim richt zich tot personen in een beginnende zorgsituatie, in het bijzonder ouderen. Bevordering van de zelfredzaamheid en versterking van het sociaal netwerk zijn belangrijke doelstellingen.

Zo is het dienstencentrum een ontmoetingsplek waar je terecht kan voor een drankje, een warme maaltijd en heel wat activiteiten. Er is een uitgebreid gamma aan informatie, vorming, recreatie, dienstverlening (medische pedicure, gezondheidsconsult, wandelcentrale …). De meeste activiteiten vinden plaats in de locatie Stock-heim 1, maar er worden ook activiteiten op verplaatsing georganiseerd.

Op de bovenverdieping van het dienstencentrum zijn ook de thuiszorgdiensten van het OCMW gehuisvest ( gezinszorg, poets- en karweihulp, mobiliteitszorg, advies bij woningaanpassing, maaltijdbedeling aan huis …).