Sociale assistentiewoningen Stockheim

Misschien woont u in een woning die te groot of onvoldoende aangepast is aan de beperkingen van het ouder worden? Het project Stockheim biedt dan mogelijk een oplossing.

Voor wie?

De assistentiewoningen Stockheim zijn bestemd voor ouderen met verminderde validiteit, maar met voldoende zelfredzaamheid om, mogelijk met ondersteuning van mantel- of thuiszorg, zelfstandig te wonen. Het is een gezamenlijke realisatie van het OCMW en Ons Dak.

Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
• minstens 65 jaar zijn
• voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen,mogelijk met mantel- en/of thuiszorg
• inkomensgrens: cfr. inkomensgrenzen sociaal wonen
• geen woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten bij inschrijving (uitzonderingen mogelijk voor personen met handicap in onaangepaste woning)

Toewijzingsvoorwaarden:
Regels sociaal huurstelsel en gemeentelijk toewijzingsreglement:
• voorrang +75-jarigen
• voorrang inwoners Dilsen-Stokkem

Procedure

Voor inschrijvingen zijn standaardformulieren ter beschikking bij het OCMW en Ons Dak.

Bedrag

Omdat het project past binnen het sociaal huurstelsel, is de huurprijs inkomensafhankelijk. De huurprijs bedraagt gemiddeld 1/55ste van het jaarinkomen. De kost van nutsvoorzieningen is niet inbegrepen in de huurprijs.

Voor hogergenoemde zorg- en dienstverlening rekent het OCMW een dagprijs aan. Op eenvoudige vraag krijgt u informatie over het actuele bedrag. De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.