Zorgverzekering

De zorgverzekering is een maandelijkse tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden. Als lokale agent van de Vlaamse Zorgkas en gemachtigd indicatiesteller kan het OCMW u helpen bij de behandeling van uw aanvraag.