Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.

Voor wie?

Zowel personen die thuis verblijven als personen die residentiële zorg hebben maken aanspraak op deze tegemoetkoming.

Voorwaarden

- Je bent lid van een erkende zorgkas en hebt hiervoor je bijdrage betaald
- Je woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel
- Je bent zwaar zorgbehoevend (attest zorgbehoevendheid) 

Procedure

Als lokale agent voor de Vlaamse Zorgkas geven wij je graag meer informatie en hulp bij het opstarten van een dossier. De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg is een gemachtigde indicatiesteller en kan met behulp van de BelRAI screener de zorgbehoevende een score geven.