Werken Rijksweg voor vlottere doorstroming

Het AWV vernieuwt tijdens de zomer de bushalte op de Rijksweg (N78) in Rotem (Dilsen-Stokkem), ter hoogte van de verkeerslichten met de Kempenstraat, rijrichting Dilsen. Op de gewestweg wordt meteen de middenberm benut om twee rijstroken aan te leggen richting het kruispunt. Zo wordt de huidige flessenhals weggewerkt. De eerste voorbereidingen zijn zopas gestart. Tegen september zijn de werken klaar. Het gemotoriseerd verkeer kan steeds voorbij de werfzone rijden.

De nieuwe bushaven aan de buitenzijde van de gewestweg zorgt ervoor dat de bussen niet meer op de rijweg halteren. Door meteen de huidige middenberm te benutten, komt er in de breedte ruimte vrij om verkeer vanuit Maaseik op 2 rijstroken te houden. Zo verdwijnt de huidige flessenhals richting kruispunt.

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering en fietsomleiding

Tot aan het het bouwverlof werden er voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. De hoofdaannemer start begin augustus met de vernieuwing van de middenberm en aansluitend de aanleg van de bushaven. Deze werken zullen een maand in beslag nemen.

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer vanuit Maaseik kan de werfzone steeds voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Tijdens de afsluitende nachtelijke asfaltwerken, eind augustus, zal de Rijksweg N78 wel afgesloten zijn vanuit Maaseik ter hoogte van de werfzone. Dan wordt een lokale omleiding voor doorgaand verkeer voorzien.

Voor fietsers langs de Rijksweg wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Molenweg, Hoogbaan en Kempenstraat.