Riolerings- en wegeniswerken Kapelstraat

Op de Kapelstraat vanaf de A. Sauwenlaan tot aan Rachels legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. De stad voorziet de vernieuwing van de wegenis met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de zijde met de even huisnummers.

De rioleringswerken in deze fase hebben vertraging opgelopen omwille van diverse redenen zoals o.a. geen toelevering van materialen, problemen bij de aanleg van het hoofdriool als ook slechte weersomstandigheden op cruciale momenten in de werfuitvoering. De nodige maatregelen werden genomen om de vertraging te beperken en dit resulteert een aanpassing van de planning. De komende weken zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Grondwerk fietspad
  • Plaatsen van (onder)fundering
  • Plaatsen van slokkers en putdeksels
  • Plaatsen van lijnvormige elementen (betonwerken)
  • Asfaltwerken, rijweg en fietspad

Over de impact van de deelwerken op de toegankelijkheid van de woningen, worden de bewoners door de aannemer steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden verwachten we dat bovenstaande werken zijn afgerond tegen de eindejaarsperiode. Midden januari 2023 wordt opnieuw gestart met de afwerking van de bermen e.d..

Fase 2:

Omwille van de vertraging van de werken in fase 1 is de start van de rioleringswerken is uitgesteld naar midden januari 2023. De aannemer zal de betrokken bewoners bij de start van de werken schriftelijk informeren over de planning en de eventueel te verwachte hinder.

De aannemer voor de riolerings- en wegeniswerken is APK Wegen. N.a.v. deze werken zullen ook de nutsmaatschappijen werken uitvoeren in de Kapelstraat. Zo gaat De Watergroep de volledige waterleiding vernieuwen. Fluvius zal de bovengrondse netten ondergronds gaan brengen en vernieuwen en ook Proximus voorziet de nodige vernieuwings- en aanpassingswerken.
woensdag 16 maart 2022 9.43 u.