Riolerings- en wegeniswerken Kapelstraat

Op de Kapelstraat vanaf de A. Sauwenlaan tot aan Rachels legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. De stad voorziet de vernieuwing van de wegenis met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de zijde met de even huisnummers.

Update 02/10/2023:

Huidige stand van zaken:

  • De werken van fase 1 (A. Sauwenlaan – Rode Kruisstraat) zijn afgerond (uitgezonderd de toplaag asfalt).
  • De rioleringswerken van fase 2A (Kapelstaat 180 – 144), 2B (Kapelstraat 144 – 105), 2D (kruispunt Koppelstraat), 2E (Veeweide - Rachels) en 2F (Veeweide) zijn afgerond.
  • De rioleringswerken van fase 2D (Koppelstraat – Kapelstraat 105) zijn in uitvoering.
  • De wegeniswerken fase 2 zijn in uitvoering.
  • De nutsmaatschappijen zullen in fase 2 nog werken uitvoeren tijdens de eerste 2 weken van november 2023.
  • De onderlaag asfalt voor fase 2 is voorzien tegen einde van het jaar 2023.
woensdag 16 maart 2022 9.43 u.