Riolerings- en wegeniswerken Kapelstraat

Op de Kapelstraat vanaf de A. Sauwenlaan tot aan Rachels legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. De stad voorziet de vernieuwing van de wegenis met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de zijde met de even huisnummers.
De aannemer voor de riolerings- en wegeniswerken is APK WegenN.a.v. deze werken zullen ook de nutsmaatschappijen werken uitvoeren in de Kapelstraat. Zo gaat De Watergroep de volledige waterleiding vernieuwen. Fluvius zal de bovengrondse netten ondergronds gaan brengen en vernieuwen en ook Proximus voorziet de nodige vernieuwings- en aanpassingswerken.

De werken voor De Watergroep en Proximus worden uitgevoerd door aannemer Besix NV. Aannemer Swennen-Vandebroek voert de werken van Fluvius uit.

Timing

Vanaf 7 februari 2022 start men met het bouwrijp maken van de bermen voor de werken van de nutsmaatschappijen. Het betreft dan o.a. het opbreken van de oude fietspaden (klinkers).

De 1ste fase van deze werken is vanaf de A. Sauwenlaan tot aan de Koppelstraat aan beiden zijden. De inritten van de huizen worden aangevuld met steenslag zodat deze steeds toegankelijk zijn.

Vanaf 14 februari 2022 starten de werken voor de nutsmaatschappijen. Eerst aan de zijde met de even huisnummers, daarna aan de andere zijde (vanaf 14 maart 2022). Tijdens deze werken zal er een éénrichtingsverkeer voorzien worden op de Kapelstraat (tussen A. Sauwenlaan en de Koppelstraat). Vanaf 18 april 2022 zullen dan de riolering- en wegeniswerken starten van de 1ste fase (A. Sauwenlaan tot aan de Koppelstraat).

De 2de fase van de werken aan de nutsleidingen is vanaf de Koppelstraat tot aan Veeweide. 

Het spreekt voor zich dat de uitvoering van de werken steeds afhankelijk is van de weersomstandigheden. Zowel de aannemers, onderaannemers en opdrachtgevers doen er verder uiteraard alles aan om de hinder zo goed mogelijk te beperken.

Info bewoners

Op 15 februari 2022 vond er een digitale infoavond plaats. U kan de opname van deze infoavond herbekijken via https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGRmOWUxYzAtZTZmNi00ZDVhLTlkNDctM2QwYTM1ZGQ0MGRl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522cc814b9c-9a99-44a2-bc5c-f7f275945ba5%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522def1a0ee-afd4-4678-a261-98fdb4a60a04%2522%252C%2522IsBroadcastMeeting%2522%253Atrue%257D%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c5f39264-1bf0-41a7-8bf7-6b972a181ade&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

Het plan van de nieuwe weg kan u hier raadplegen:

woensdag 16 maart 2022 9.43 u.