Werken aan veilige fietsoversteken en Hoppinpunt op Boslaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt veilige fietsoversteken en het Hoppinpunt aan op het kruispunt Vlessersweg / Broekhofstraat.

Update 21/11/2023 

De werken aan de fiets- en businfrastructuur op de Boslaan zijn intussen halfweg. Na aanpassingen aan de kant van de Broekhofstraat volgen nu de werken aan de kant van de Vlessersweg. Daardoor wordt het verkeer vanaf donderdag 23/11 tot het einde van de werken op de Boslaan omgezet naar de andere zijde en volgt een onderbreking van de Vlessersweg. De Broekhofstraat blijft afgesloten en fietsers volgen nog steeds de omleidingsroute. 
Bij gunstige weers- en werfomstandigheden zullen deze werken voor het winters bouwverlof klaar zijn.

Veiliger fietskruispunt aan Boslaan x Vlessersweg/Broekhofstraat

In de middenberm worden veilige fietsoversteken voorzien voor schoolgaand fietsverkeer tussen Lanklaar en Dilsen. Fietsers kunnen er voortaan halt houden in de middenberm en in twee tijden oversteken. De oversteek wordt voorzien van punctuele ledverlichting om overstekende fietsers op de Boslaan goed te accentueren. Het fietspad wordt verder nog plaatselijk vernieuwd om goed aan te sluiten op de nieuwe oversteekplaatsen.

Ook de aantakking van de Vlessersweg en Broekhofstraat op de Boslaan (N75) wordt voor op- en afslaand verkeer aangepast naar een meer haakse indeling om de veiligheid van kruisend fietsverkeer te bevorderen.

Hoppinpunt met bushaltes, Hoppinzuil en fietsenstalling

Het kruispunt wordt, aan weerszijden van de rijweg, verder uitgebreid met haltehavens voor het openbaar vervoer en vervoer op maat. Ook wordt het Hoppinpunt voorzien van een overdekte fietsenstalling en een Hoppinzuil met informatie over de vervoersmiddelen die ter plaatse beschikbaar zijn.

Deze werkzaamheden gaan gepaard met beperkte nutswerken en het rooien van enkele bomen. Hetzelfde aantal bomen wordt nadien opnieuw in de omgeving geplant.

Timing van de werken

De werken worden in 4 fases uitgevoerd en meer gespreid in de tijd om doorgaand verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te maken.
 • Fase 1 van 16/10 t.e.m. 22/10: werken in de middenberm
 • Fase 2 van 23/10 t.e.m. 15/11: werken aan zuidkant, zijde Broekhofstraat
 • Fase 3 van 16/11 t.e.m. 8/12: werken aan noordkant, zijde Vlessersweg
 • Fase 4 van 11/12 t.e.m. 22/12: werken in de middenberm
Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Welke hinder kan je verwachten?

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

 • Fietsers kunnen de werfzone niet betreden en volgen in beide richtingen een omleiding vanaf de kruising Vlessersweg x Soerveldweg naar de Rijksweg (N78) en via de oversteek aan de rotonde naar de Soerveldweg, Broekhofstraat en Dorpsstraat (N742). 
 • Verkeer op de Boslaan wordt in beide rijrichtingen over een aangepaste rijstrook of een tijdelijke asfaltverharding, aan een vertraagde snelheid, geleid. Bijkomende maatregelen per fase:
  • Verkeer komende uit de Vlessersweg kan enkel rechtsaf draaien naar de Boslaan. (fase 1 en 2)
  • De aantakking van de Broekhofstraat op de Boslaan is onderbroken. (fase 2)
  • De aantakking van de Vlessersweg op de Boslaan is onderbroken. (fase 3)

De uitvoering van fase 4 wordt momenteel nog besproken door de verschillende partners. Meer informatie hierover volgt later.

vrijdag 13 oktober 2023 12.30 u.