Waterleiding Kapelstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft onlangs de vernieuwing van de waterleiding in de Kapelstraat goedgekeurd, van Rachels tot huisnummer 164.

Op dat stuk waren er regelmatig lekken en problemen met de waterleiding, waardoor een noodzakelijke herstelling zich opdrong. De Watergroep heeft daarop besloten deze zone volledig te vernieuwen. De kosten van deze werken, geraamd op 111.000 euro, worden gedragen door De Watergroep.

Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook alle nutsleidingen (elektriciteit en kabeldistributie) op dat stuk van de Kapelstraat ondergronds te plaatsen en de straatverlichting vernieuwen. Dit wordt uitgevoerd door Fluvius, waarvoor de stad 49.000 euro investeert.

Deze werken, die eind september starten en zo’n 2 maanden zullen duren, zijn een voorafname op de volledige herinrichting van de Kapelstraat. Het is de bedoeling van het stadsbestuur om binnen afzienbare tijd over te gaan tot het vernieuwen van de riolering en tegelijkertijd de straat fietsvriendelijk te maken. Hiertoe werd er reeds een subsidiedossier ingediend bij de VMM.