Wanneer wordt de akte verleden?

De notariële akte dient te worden verleden binnen een termijn van 4 maanden na goedkeuring van de compromis door het college van burgemeester en schepenen. U heeft het recht om zelf een notaris te kiezen om de akte te verlijden.

Binnen deze termijn van 4 maanden zal de notaris u uitnodigen om de akte te ondertekenen. Indien u niet verschijnt bij de ondertekening van de akte, vervalt uw kandidatuur definitief.

Let op! Er is een schadevergoeding verschuldigd van € 500 bij het niet verlijden van de akte binnen de gestelde termijn. Het reglement voorziet in een éénmalige termijnverlenging op gemotiveerd verzoek. Dit geldt ook bij intrekking van de kandidatuur na ondertekening van het compromis tot aankoop.

Meer info: artikel 7 van het reglement.