Vrijwilligers ruimen natuurgebieden op

De voorbije twee weekends werden er grote opruimingswerken gehouden aan de Maas, na de overstromingen van medio juli. In totaal hebben maar liefst 240 vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken!

Dilsen-Stokkem bleef – gelukkig – gespaard van grote problemen tijdens de overstromingen. Nadat de Maas zich terugtrok bleef er echter wel heel wat afval achter in de gebieden Negenoord en Bichterweerd.

Los van de vele grote stukken afval werden er in het eerste weekend ca. 230 vuilniszakken gevuld en in het tweede weekend ca. 260. Limburgs Landschap en Natuurpunt stonden in voor de coördinatie op het terrein in hun natuurgebieden. De Vlaamse Waterweg ondersteunde de opruimacties door het voorzien van afvalcontainers en stond in voor de afvoer en verwerking van het ingezamelde afval.

Inmiddels zijn de opruimwerken in het gebied Negenoord volledig klaar. In Bichterweerd wordt binnen een twee- à drietal weken een nieuwe opruimdag georganiseerd. Natuurpunt bekijkt momenteel op welke dag dit precies zal zijn, waarna de stad de vrijwilligers zal verwittigen.

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem is alvast blij met het geleverde werk en wil langs deze weg iedereen die zijn of haar handen uit de mouwen stak nog eens extra bedanken!

donderdag 12 augustus 2021 9.30 u.