Ik kan niet zelf gaan stemmen voor de verkiezingen in mei. Wat nu?

 

Als je tijdens de verkiezingen op zondag 26 mei 2019 niet zelf kan gaan stemmen, mag je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Je moet wel met een attest de situatie aantonen waardoor je niet kan gaan stemmen en een volmachtformulier invullen. Hier lees je wat je moet doen in welke situatie. 

 

Wanneer kan je een volmacht geven?

Waarom kan je niet gaan stemmen? Welk attest nodig? Wie levert dit attest? Bezoek gemeentehuis nodig?
medische reden medisch attest een geneesheer die zelf geen verkiezingskandidaat is neen
werk (in binnen- of buitenland) attest van je werkgever je werkgever neen
jijzelf of een lid van je gezin is schipper, marktkramer of kermisreiziger bewijs van woonst met vermelding van het beroep burgemeester Ja (of mail naar burgerzaken@dilsen-stokkem.be)
vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, ...) attest van vrijheidsbeneming de directie van de instelling neen
geloof, vormsel attest geloofsovertuiging, vormsel de religieuze overheid neen
studie studieattest de directie van de onderwijsinstelling neen
vakantie in het buitenland attest van de burgemeester (Je ontvangt dit attest op basis van bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer) burgemeester Ja (of mail alles naar burgerzaken@dilsen-stokkem.be)

Aan wie kan je een volmacht geven? 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze. Een kiezer mag wel slechts 1 volmacht krijgen. 

Uitzondering: Een Belgische kiezer mag geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De kiezer met de volmacht moet kunnen stemmen voor alledrie de verkiezingen waarvoor een Belg kan stemmen en een niet-Belgische kiezer mag enkel voor het Europees parlement stemmen. 

Hoe geef je volmacht? 

Je vult het volmachtformulier in. Zowel de volmachtgever (de persoon die niet kan gaan stemmen) als de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen) ondertekenen het formulier. 

De volmachtdrager gaat stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat en geeft de volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau:

  • het volmachtformulier ingevuld en ondertekend
  • het attest dat aantoont waarom de volmachtgever niet zelf kan komen stemmen
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • de oproepingsbrief van de volmachtdrager
  • de identiteitskaart van de volmachtdrager

Waar moet de volmachtdrager stemmen? 

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling burgerzaken.