Volmachten

Een volmacht is een overeenkomst waarbij iemand aan een andere persoon de bevoegdheid (toelating) geeft om een taak voor hem en in zijn naam te verrichten, bijvoorbeeld voor bankverrichtingen.

Voorwaarden

Als de volmachtgever niet bij machte is om zich naar de balie burgerzaken te begeven, breng dan zijn / haar identiteitskaart mee.