Volmachten

Als u zelf niet naar het stadhuis kan komen voor het in orde brengen van uw documenten, kan u een volmacht verlenen aan familie of kennissen. Voeg bij de volmacht steeds een kopie van uw identiteitskaart. 

Regelgeving

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De wet beschermt de burger tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens, daarom moet u steeds een volmacht geven als iemand anders uw gegevens opvraagt.