Vlaamse subsidie voor veiligere schoolroutes

De stad Dilsen-Stokkem heeft een Vlaamse subsidie gekregen van minister Lydia Peeters voor het veiliger maken van 3 schoolroutes.

Het gaat om een schoolroute te Elen, in functie van de westelijke ontsluiting van lagere school De Twinkelaar en twee schoolroutes te Dilsen in functie van de noordelijke ontsluiting van Freinetschool Op Stelten en in functie van de westelijke / zuidelijke ontsluiting van de scholencampus Dilsen-centrum.

De totale raming voor deze werken bedraagt € 445.000, waarvan de helft gesubsidieerd wordt in het kader van de Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes.

Stationsstraat Elen

In Elen zal het oostelijke deel van de Stationsstraat aangepakt worden. De stad wenst er de bestaande smalle en verouderde fietssuggestiestroken te vervangen door bredere fietssuggestiestroken (1m70 breed in elke richting). Op deze manier kunnen twee fietsers naast elkaar fietsen op de fietssuggestiestrook (bv. ouder met kind) wanneer ze naar school fietsen.

De brede fietssuggestiestroken zullen daarnaast ook zorgen voor een optische versmalling van de rijweg, waardoor het gemotoriseerd verkeer trager zal rijden. Deze fietssuggestiestroken zullen aangebracht worden in een gekleurde asfaltlaag. Naast de aanleg van brede fietssuggestiestroken, wenst de stad ook een aantal wegversmallingen aan te brengen.

Schoolomgeving Dilsen

Voor de ontsluiting van de Freinetschool in Dilsen werd er een plan gemaakt voor het middelste gedeelte van de Kantonsweg. Ook daar wil de stad fietssuggestiestroken in gekleurd asfalt aanleggen.

In Dilsen-centrum wordt de Schoolstraat vernieuwd. Deze straat werd enkele jaren geleden ingericht als fietsstraat, voorzien van een rode bestrijkingslaag. De bestrijkingslaag begint echter te verslijten en is aan vernieuwing toe.

Op de Vlessersweg (tussen de Europalaan en de Borreshoefstraat) zullen de bestaande smalle en verouderde fietssuggestiestroken vervangen worden door bredere fietssuggestiestroken (1m70 breed in elke richting). Daarnaast zal het verhoogde kruispunt Vlessersweg–Borreshoefstraat doorgetrokken worden tot aan de kruising met de Haverstraat. Dit kan een bijkomende snelheidsverlagende inrichting vormen voor het gemotoriseerd verkeer op de Vlessersweg.

Tot slot zal er ook openbare verlichting geplaatst worden langs de Vlessersweg, tussen de Borreshoefstraat en de Boslaan. Op deze manier zijn fietsers meer zichtbaar wanneer het donker is.

Timing

Al deze projecten kaderen in het fietsplan van de stad Dilsen-Stokkem, dat vorig jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad, na een ruim inspraakproces. Voor de realisatie van deze werken worden er nu aanbestedingsdossiers opgemaakt, waarna de werken toegewezen en deze zomer uitgevoerd kunnen worden.

maandag 17 januari 2022 15 u.