Verwarmingstoelage van 225 euro

Indien u uw (enige) gezinswoning verwarmt met stookolie of propaan in bulk kan u aanspraak maken op een verwarmingstoelage van 225 euro.

Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne veroorzaken een stijging van de energieprijzen. Om de stijging van de energiefacturen voor de gezinnen in te tomen, heeft de federale regering beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van de hoofdwoning een toelage van 225 euro aan de gezinnen toe te kennen.

Men kan per gezin aanspraak maken op deze premie ten bedrage van 225 euro als u tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie of propaan in bulk heeft aangekocht, bestemd voor de verwarming van uw hoofdverblijf.

De toelage kan via een aanvraagformulier of digitaal formulier aangevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Economie. (https://stookoliecheque.economie.fgov.be/nl/login)

Graag helpen onze diensten u verder met deze aanvraag. U kan vanaf woensdag 17 augustus 2022 een afspraak maken bij een medewerker van het OCMW op telefoonnummer 089 75 75 27 of via afspraak@ocmwdilsen-stokkem.be.

U dient de volgende documenten mee te brengen :

  • Uw elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode
  • Uw factuur van de leverancier.
  • Het betalingsbewijs van uw levering.
maandag 8 augustus 2022 10 u.