Vernieuwing kruispunt Lieve Moenssenslaan-Pannenhuisstraat-Bautshoefstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het kruispunt van de Pannenhuisstraat (N775) met de Lieve Moenssenslaan en de Bautshoefstraat vernieuwen. Er komt een middengeleider waardoor fietsers veiliger in 2 tijden kunnen oversteken.

Het project maakt deel uit van de fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem en de toekomstige fietsbrug over de Boslaan (N75).

Context en situering

De Pannenhuisstraat (N775) vormt de verbindingsweg van het industrieterrein van Rotem met de N75. Bijgevolg rijdt er veel zwaar verkeer over de N775. De fietspaden zijn smal, liggen tegen de rijweg en dus onvoldoende veilig. Ze verdwijnen en worden onthard en ingezaaid als groenberm. 

De herinrichting van het kruispunt kadert in de werken van de toekomstige fietsbrug over de Boslaan (N75). Die gaat beide kanten van de Boslaan verbinden en ook de Hoeveweg met de Lieve Moenssenslaan via Sparrendal. De stad Dilsen-Stokkem gaat de fietsroute Hoeveweg – Lieve Moenssenslaan verharden. Het jeugdbivak De Kalei en het woonzorgcentrum Lieve Moenssens zullen zo beter per fiets bereikbaar zijn. 

Fietspaden Pannenhuisstraat opgeheven: voortaan fietsen langs de Zuid-Willemsvaart

Omdat de fietspaden langs de Pannenhuisstraat verdwijnen, steken fietsers die uit de Lieve Moenssenslaan komen voortaan de rijweg over. Via de Bautshoefstraat rijden ze veiliger naar het fietspad langs de Zuid-Willemsvaart richting de Europalaan naar Dilsen-centrum en het fietspad Kolenspoor. 

Veiliger oversteken door middengeleider

Opdat fietsers de Pannenhuisstraat veiliger kunnen oversteken, komt er een middengeleider aan het kruispunt met de Lieve Moenssenslaan en de Bautshoefstraat. Zo kunnen ze in 2 tijden oversteken. 

Start uitvoering begin maart

De werken starten begin maart 2023 en duren zo’n 2 maanden. De Lieve Moenssenslaan blijft bereikbaar via een tijdelijke weg met steenslag over het hoekperceel. Het verkeer wordt tijdens de werken geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Verkeer komende uit de Lieve Moenssenslaan zal richting de Boslaan (N75) en de Europalaan (N771) kunnen. 

donderdag 16 februari 2023 16 u.