Vernieuwde Kapelstraat feestelijk ingehuldigd

Na meer dan 2 jaar werkzaamheden werd op donderdag 23 mei de vernieuwde Kapelstraat officieel ingehuldigd. Alle buurtbewoners van de Kapelstraat en aangrenzende wijk Veeweide waren uitgenodigd op een gezellige After Work receptie waarbij de stad zorgde voor drankjes en een lekker frietje.

De vernieuwing van de Kapelstraat was een waar huzarenstuk. Tijdens de werken werden eerst alle nutsvoorzieningen vernieuwd. Het elektriciteitsnet werd ondergronds gebracht, de waterleiding en telecommunicatielijnen werden vernieuwd en er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Vervolgens volgde een volledig nieuw wegdek en een nieuw dubbelrichtingsfietspad. Een groot project dus, dat niet zonder de nodige hindernissen verlopen is.

De langdurige werkzaamheden hebben ongetwijfeld hier en daar voor overlast gezorgd. Voor de bewoners, de ondernemers en alle andere gebruikers van de straat waren de afgelopen twee jaar soms dan ook een uitdaging. Maar dankzij het geduld en begrip van alle betrokkenen heeft men dit project tot een goed en mooi einde kunnen brengen. Het stadsbestuur wil dan ook graag oprechte dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit project: studiebureau Geotec, aannemer APK Wegenbouw, de nutsmaatschappijen, onze gemeentelijke diensten en natuurlijk ook de inwoners van de Kapelstraat en omgeving.

Een bijzonder aspect van deze vernieuwing is de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad. Dit fietspad is een belangrijke stap vooruit in onze ambitie om onze gemeente fietsvriendelijker en veiliger te maken, zoals voorzien in ons fietsplan. Fietsen is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu. Met dit nieuwe fietspad hopen we meer mensen te stimuleren om de fiets te nemen, zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatie.

Dit fietspad zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de Vlaamse Overheid. Dankzij de subsidies uit het Kopenhagenfonds kon dit onderdeel gerealiseerd worden. Het Kopenhagenfonds, dat zich inzet voor de verbetering van fietsinfrastructuur, subsidieerde een derde van de aanlegkosten van het fietspad, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 250.000 euro.

vrijdag 24 mei 2024 10 u.