Verkiezingen gemeenteraad

Europese en niet-Europese burgers die de Belgische nationaliteit niet bezitten, maar in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.
Er zijn enkele voorwaarden:

- Minstens 18 jaar oud zijn op datum van 13 oktober 2024.
- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2024.
- Op 13 oktober 2024 de burgerlijke en politieke rechten genieten.
- Ten laatste op 31 juli 2024 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dat kan eenvoudig online.

vrijdag 5 juli 2024 13 u.