Verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni 2024 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. Voor deze verkiezingen geldt de stemplicht. Is stemmen verplicht ? | IBZ Elections (fgov.be)