Verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni 2024 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. Voor deze verkiezingen geldt de stemplicht. Is stemmen verplicht ? | IBZ Elections (fgov.be)

Hoe stemmen?

In Dilsen-Stokkem wordt elektronisch gestemd.

In volgend filmpje kun je zien je hoe elektronisch stemt:

Een stappenplannetje vind je hier: Kiezer Vlaanderen (fgov.be)

In de aanloop van de verkiezingen zullen enkele teststemcomputers worden geïnstalleerd. Hierover later meer!

Waar en wanneer stemmen?

Alle kiesgerechtigde inwoners van Dilsen-Stokkem worden opgeroepen om op 9 juni hun stem uit te brengen. De stembureaus zijn geopend van 08.00 tot 16.00 uur. Bij eerdere verkiezingen is gebleken dat de bevraging van de stembureaus veel lager is in de namiddag, kom dus gerust namiddag stemmen om eventuele wachtrijen te vermijden!

De stembureaus zijn gelegen op volgende locaties:

Elen Gemeenschapscentrum 2 stembureaus
Lanklaar De Vrietsel 4 stembureaus
Stokkem Nieuwenborgh 3 stembureaus
Rotem Sporthal De Horizon 3 stembureaus
Dilsen Sporthal De Spil 5 stembureaus

Verkiezingsloket

Heb je vragen over de verkiezingen, kun je hiervoor terecht bij de afdeling burgerzaken.

Op de verkiezingsdag zal het stadsbestuur geopend zijn voor algemene inlichtingen, een duplicaat van je oproepingskaart, een volmachtformulier, … Je zal van 08.00 tot 16.00 uur terecht kunnen aan de balie van het administratief centrum (Europalaan 25).

Oproepingsbrief

De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden. Je kunt in de week van de verkiezing (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Volmacht

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. Let op: een kiezer kan maar 1 volmacht krijgen!

Dit kan enkel in welbepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte of om beroepsredenen.

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Je kan het volmachtformulier downloaden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken Stemming per volmacht | IBZ Elections (fgov.be).

Meer info?

De FOD Binnenlandse Zaken heeft een verkiezingswebsite waarop je allerlei informatie vindt:

  • Wie kan gaan stemmen?
  • Hoe stemmen?
  • Wat als ik niet kan gaan stemmen?
  • Stemrecht voor 16- tot 18-jarigen
  • Veel gestelde vragen

De afdeling burgerzaken burgerzaken@dilsen-stokkem.be.

En in oktober 2024?

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024. Meer informatie vind je op de verkiezingswebsite van de Vlaamse overheid: www.vlaanderenkiest.be.