Verkeersregels woonerf Ter Motten

De stedelijke diensten blijven vragen of opmerkingen krijgen m.b.t. de verkeersregels van het woonerf Ter Motten. Om alles nog eens duidelijk te maken zetten we de juiste regels graag nog eens op een rijtje.

Het plein Ter Motten is een (woon)erf. Dit wil zeggen dat

  • voetgangers de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken;
  • bestuurders voetgangers niet in gevaar mogen brengen en niet hinderen;
  • bestuurders dubbel voorzichtig dienen te zijn ten aanzien van kinderen;
  • voetgangers het verkeer niet nodeloos mogen belemmeren;
  • de snelheid beperkt is tot 20 km per uur;
  • parkeren = enkel toegestaan op de voorziene / afgebakende parkeerplaatsen

Het woonerf wordt afgebakend met verkeersborden.

Daarnaast zien we wel vaker dat er voetgangers zijn die de Europalaan oversteken t.h.v. de belijning die het talud van het verkeersplateau aanduiden. Dit zijn geen zebrapaden of voetgangersoversteekplaatsen. Voetgangers mogen de volledige breedte van het plein gebruiken om de Europalaan over te steken omdat dit binnen het woonerf valt.

 

dinsdag 28 mei 2019 11.01 u.