Verkeersmaatregelen schoolomgeving

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar voert het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem enkele maatregelen in om de verkeersveiligheid in verschillende schoolomgevingen te verhogen.

 We hopen dat deze ingrepen de leesbaarheid van de ‘verkeersregels in Dilsen-Stokkem’ verbeteren, maar ook dat deze aanpassingen de veiligheid voor alle weggebruikers in de schoolomgevingen zullen verhogen.

Dilsen

In Dilsen is het op de piekmomenten bij aanvang en einde van de schooltijd erg druk op het wegvak van de Schoolstraat tussen Spileind en plein Ter Motten, waar verschillende verkeersstromen (zowel voetgangers, fietsers en autobestuurders) zich door elkaar verplaatsen.

Door de autodruk op dit wegvak te beperken krijgt de zwakke weggebruiker meer ruimte om van en naar school te gaan. Hiertoe wordt er vanaf 9 september 2019 eenrichtingsverkeer ingevoerd op dit wegvak. Autobestuurders komende van de Vlessersweg zullen verplicht worden rechtsaf richting Spileind af te slaan. Met andere woorden, autobestuurders en buurtbewoners, zullen een ‘blokje Spileind’ om moeten rijden om richting plein Ter Motten of Europalaan te gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor fietsers en bestuurders van voertuigen van zogenaamde ‘geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer’, zijnde schoolbussen en bussen van De Lijn.

Daarnaast wordt er t.h.v. Spileind 1 een voetgangersoversteek gemarkeerd. Op de parking aan het Koning Boudewijnplein zal er een verbodsbord geplaatst worden t.h.v. de eerste inrit naar de parking toe. Autobestuurders kunnen de tweede inrit nemen of rechtdoor rijden om een parkeerplek te zoeken. De bedoeling hiervan is de circulatie op het Koning Boudewijnplein te verbeteren. Deze eerste inrit zal nu dus gebruikt worden als uitrit, waardoor bestuurders die van de parking wegrijden meer ruimte krijgen om de bocht naar rechts te nemen.

Achter de kerk in Dilsen is sinds 2018 de parking op het Thilesnaplein (verkaveling Heilderveld) in gebruik genomen. Sinds kort is er een voetgangersdoorsteek gemaakt via de begraafplaats van Dilsen, langs de kerk richting Kasteelpark / Europalaan. Deze parkeermogelijkheid voor ruim 80 wagens ligt op 4 minuten wandelen van de schoolomgeving. Per auto is deze te bereiken via de Europalaan, Keisersbergweg en Houtissenweg. Deze parking wordt ook gesignaleerd vanaf de Europalaan.

Stokkem

Naar aanleiding van de evaluatie van het proefproject ‘Schoolstraat Gallestraat Stokkem’ werd er door het college van burgemeester en schepenen beslist om het principe van de schoolstraat permanent in te voeren vanaf het schooljaar 2019-2020.

Hiertoe zal de Gallestraat op schooldagen op volgende tijdstippen afgesloten worden voor het doorgaande autoverkeer:

  • ’s ochtends tussen 08.15 en 08.40 uur;
  • woensdagmiddag tussen 11.55 en 12.15 uur;
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14.55 en 15.15 uur.

Bewoners mogen de Gallestraat steeds uitrijden, weliswaar aan een trage snelheid en rekening houdend met voetgangers en fietsers.

Ter hoogte van de A. Sauwenlaan en Kapelstraat is er een voetgangersoversteek aangelegd om de verbinding te maken naar Stock-heim en via de autoluwe doorsteek langs het dienstencentrum en serviceflats richting Stokkem-centrum.

Daarnaast wordt er volgende week of de week nadien, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog een voetgangersoversteek geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer t.h.v. de Stadsgraaf x Daalderdijk om hier de opmerkzaamheid van voetgangers / fietsers komende uit de woonwijk Brammert naar het centrum van Stokkem voor autobestuurders toe te verhogen. Aangezien de Stadsgraaf / A. Sauwenlaan een gewestweg is, mogen we vanuit de stad hier zelf geen wijzigingen of markeringen doen en dienden we te wachten op de wegbeheerder die deze werken dus zeer spoedig zal laten uitvoeren.

Lanklaar

Tijdens een overleg met de directie van de Vrije Basisschool De Startbaan en de stad werd afgesproken om een proefproject op te starten waarbij een weggedeelte van de Bresilstraat ingericht wordt als schoolstraat.

De Bresilstraat tussen de Groenstraat en G. Simenonlaan wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een korte tijd afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Dit proefproject wordt ingesteld van 9 september tot 28 oktober 2019 in de Bresilstraat tussen de Groenstraat en G. Simenonlaan.

De straat is tijdens die periode afgesloten op schooldagen voor gemotoriseerd verkeer:

  • op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 8.00u - 8.30u en van 15.00u – 15.30u
  • op woensdag van 8.00u – 8.30u en van 12.00u – 12.30u.

 

Onze medewerkers van de stedelijke werkplaatsen zijn momenteel ook bezig met het vernieuwen van wegmarkeringen in alle schoolomgevingen, opdat deze terug duidelijk zicht- en leesbaar worden. Gedurende de vakantie hebben onze medewerkers ook heel wat grond- en klinkerwerken uitgevoerd, ter voorbereiding van de plaatsing van de nieuwe fietsenstallingen dit najaar. Samen met de genomen verkeersmaatregelen zijn we dus klaar voor een veilige start van het nieuwe schooljaar!

 

 

donderdag 29 augustus 2019 11.22 u.