Verkavelingsvergunning

Maak een afspraak

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Het indienen van een verkaveling mag u in principe zelf doen. Omdat u echter moet beschikken over een plan van een erkend landmeter en de aanvraag digitaal moet gebeuren, raden wij aan om u te laten begeleiden door een erkend landmeter (indienen dossiers).

In het andere geval volstaat het om één kavel af te splitsen via de notaris (verdelingsplan).