Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Daarnaast wijst het decreet over het Lokaal Bestuur aan het vast bureau een aantal specifieke bevoegdheden toe. Voor meer uitleg kan u terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Via onderstaande button vindt u de besluitenlijsten van het vast bureau. Wenst u inzage te krijgen in een van deze besluiten, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@dilsen-stokkem.be
Wenst u een klacht in te dienen tegen een van de genomen besluiten dient u zich te wenden tot de toezichthoudende overheid.
 

Samenstelling