Van belactie tot printservice

Het stads- en OCMW-bestuur van Dilsen-Stokkem hebben, net als vele andere steden en gemeenten, de afgelopen weken heel wat initiatieven op touw gezet om inwoners te ondersteunen tijdens de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.

De belactie, waarbij senioren werden opgebeld, was een groot succes. Er werd een oproep voor vrijwilligers gelanceerd, wat resulteerde in een brede groep geëngageerde inwoners, personeelsleden en leden van het schepencollege, de gemeenteraad en het bijzonder comité sociale dienst. Zij contacteerden, onder regie van het lokale dienstencentrum, in een eerste fase alle 80-plussers uit Dilsen-Stokkem.

Later werd die groep uitgebreid naar alle 70-plussers. Die belronde is momenteel nog lopende.

De resultaten van de belactie waren heel positief. Bijna 1100 personen werden gecontacteerd, wat geleid heeft tot diverse aanvragen voor poetshulp, karweihulp of boodschappenhulp. Bijna 1 op 3 senioren wilde ook graag teruggebeld worden, wat aantoont dat sommigen behoefte hebben aan sociale contacten en een regelmatige babbel.

Daarnaast hield de dienst Zorg aan huis steeds nauw contact met haar kwetsbare cliënten, waarbij deze gekoppeld werden aan vrijwilligers voor een goede opvolging. Ook dit bracht enkele toeleidingen naar verdere ondersteuning voort. Van de boodschappendienst aan huis werd eveneens regelmatig gebruik gemaakt.

Veel aandacht ging er ook naar mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Alle scholen in Dilsen-Stokkem werden bevraagd naar de noden voor digitale ondersteuning van kwetsbare leerlingen. Dit leidde tot de terbeschikkingstelling van 27 laptops en desktops, en 9 internetverbindingen via Telenet WIFREE. Op die manier konden we deze kinderen ondersteunen in hun digitale leermogelijkheden.

De printservice, waarbij kinderen die thuis geen printer hadden, toch schoolwerk konden laten afdrukken, kende eveneens een groot succes. Het Huis van het Kind nam hierin het voortouw en kon zo heel wat gezinnen verder helpen.

Zowel de stad als het OCMW blijven ook in de komende tijd alles in het werk stellen om inwoners met bijzondere zorgnoden zo goed mogelijk te ondersteunen.

vrijdag 8 mei 2020 13.34 u.