Uitleendienst

Het stadsbestuur ondersteunt jouw evenement met uitleenmaterialen (huisvuilcontainers, nadars, …). Je kan hier enkel gebruik maken in het kader van de organisatie van een openbaar evenement, dat je bovendien gemeld hebt bij de afdeling WVC.

De reservatie van het materiaal gebeurt bij de afdeling WVC of duid de nodige materialen aan op het ‘meldingsformulier evenementen’.

De materialen uit de uitleendienst dienen afgehaald en teruggebracht te worden naar de dienst stedelijke werkplaatsen, Pannenhuisstraat 43, Dilsen.

Materialen kunnen afgehaald en teruggebracht worden, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur.

Het huren van de materialen is gratis, er dient enkel een waarborg betaald te worden door de organisator van het evenement.