Registreer je vereniging in het UBO-register

Heeft jouw vereniging/vzw zich nog niet geregistreerd in het UBO-register? Of hebben jullie al een boete ontvangen? Registreer je voor 1 januari 2022 in het UBO-register en ontloop deze boete!

Eind oktober 2019 is een Koninklijk Besluit in werking getreden met gevolgen voor o.a. VZW’s. Als vzw moet je je uiteindelijke begunstigden identificeren in het daartoe door de FOD Financiën voorziene register.

De registratie kan gebeuren door:

  • de begunstigden in te voeren in het register via https://financien.belgium.be/nl/ubo-register & aan te melden op het MyMinFin-portaal (voor burgers) of MyMinfinPro (voor de wettelijke vertegenwoordigers)
  • of de registratie te laten gebeuren via de boekhouder van je vereniging (via volmacht).

Vermijd een boete en registreer je nog voor 1 januari 2022! Meer info en een stappenplan vind je in onderstaande bijlage.

maandag 13 december 2021 11 u.