Trajectcontroles actief – matig je snelheid!

Sinds 11 mei 2023 zijn de drie trajectcontroles in Dilsen-Stokkem actief. Deze werden de voorbije maanden meermaals aangekondigd via verschillende communicatiekanalen. De trajectcontroles zijn ook met verkeersborden aangeduid in de betreffende straten.

Intussen liepen ook al de eerste snelheidsovertreders tegen de lamp.

Het stadsbestuur wil langs deze weg alle bestuurders nogmaals oproepen om zich aan de snelheidslimiet te houden zodat de camera’s zo weinig mogelijk overtredingen dienen vast te stellen. Verkeersveiligheid primeert! Daarnaast roepen we ook alle bestuurders op om zich ook in de andere straten in Dilsen-Stokkem te houden aan de maximumsnelheid. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in onze stad!

De trajectcontroles zijn actief in de volgende straten met een snelheidslimiet van 50km/u:
- De Stationsstraat te Elen (tussen Rijksweg en Burgemeester Henrylaan);
- De Eindestraat te Rotem (tussen Potstraat en Kantonsweg);
- De Oude Baan te Lanklaar (tussen Koppelstraat en Vrietselstraat).

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de stad Dilsen-Stokkem. Daarom werden er de afgelopen jaren heel wat investeringen gedaan in het veiliger maken van de weginfrastructuur, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers door onder meer de aanleg van fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsstraten.

Het naleven van de snelheidslimieten is een essentieel gegeven in een verkeersveilige samenleving. De cijfers liegen er niet om en tonen aan dat overdreven en onaangepaste snelheid de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen zijn. En elk verkeersslachtoffer is er één teveel. Aangezien uit metingen bleek dat snelheid op sommige plaatsen een groot probleem was, werd er eind vorig jaar dan ook door de gemeenteraad besloten tot de invoering van de eerste drie trajectcontroles op gemeentewegen.

Voor meer info kan je steeds terecht op www.dilsen-stokkem.be/gas5 

dinsdag 23 mei 2023 10.45 u.