Vanaf 2 mei: 3 trajectcontroles actief

Vanaf 2 mei 2023 zullen er in Dilsen-Stokkem 3 trajectcontroles actief worden.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de stad Dilsen-Stokkem. Daarom hebben we de afgelopen jaren heel wat investeringen gedaan in het veiliger maken van de weginfrastructuur, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers door onder meer de aanleg van fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsstraten.

Een veilige weginfrastructuur is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Daarnaast is het gedrag van de weggebruikers, zoals het naleven van de snelheidslimieten, ook bepalend. Uit metingen blijkt echter dat op een aantal straten de snelheidslimieten niet worden gerespecteerd.

Daarom heeft de gemeenteraad eind vorig jaar de invoering van de eerste drie trajectcontroles op gemeentewegen goedgekeurd. Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Onze prioriteit daarbij is verkeersveiligheid. Snelheidsbeperkingen zijn veiligheidsmaatregelen die hoogstnodig zijn. De cijfers liegen er niet om en tonen aan dat overdreven en onaangepaste snelheid de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen zijn. En elk slachtoffer is er één teveel.

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang en werden de nodige camera’s reeds geplaatst. Vanaf 2 mei 2023 zullen deze trajectcontroles worden geactiveerd.

Het betreft de volgende straten met een snelheidslimiet van 50km/u:
- De Stationsstraat te Elen (tussen Rijksweg en Burgemeester Henrylaan);
- De Eindestraat te Rotem (tussen Potstraat en Kantonsweg);
- De Oude Baan te Lanklaar (tussen Koppelstraat en Vrietselstraat).

Uiteraard roepen wij alle bestuurders op om zich aan de snelheidslimiet te houden op deze straten zodat de camera’s zo weinig mogelijk overtredingen dienen vast te stellen. Daarnaast roepen we ook alle bestuurders op om zich ook op de andere straten in Dilsen-Stokkem te houden aan de maximum snelheid. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in onze stad!

Voor meer info kan je steeds terecht op www.dilsen-stokkem.be/gas5 

woensdag 29 maart 2023 10.30 u.