Suggesties aan AWV

De gewestwegen in Dilsen-Stokkem worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. Zij zijn bijgevolg verantwoordelijk voor de inrichting van deze wegen. Aangezien er verschillende belangrijke fietsverbindingen langs de gewestwegen gelegen zijn en er een aantal gevaarlijke fietsoversteekplaatsen op gewestwegen gelegen zijn, willen we een aantal verbetersuggesties voorstellen aan de Vlaamse Overheid. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende voorstellen. Laat ons gerust uw mening weten via het e-formulier.

Voor de Rijksweg (N78) werd in 2015 een streefbeeldstudie goedgekeurd. In deze studie werden reeds een aantal aanpassingen aan de Rijksweg voorgesteld. Zo komt er tussen Rotem en Dilsen een middenberm (met opnieuw twee rijstroken in elke richting) en wordt er ter hoogte van de Schiervellaan een keerpunt aangelegd, met een fietsoversteekplaats. Deze werken zullen in 2021 uitgevoerd worden.

Verder heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een studie opgestart voor de aanleg van een keerpunt ter hoogte van Rachels, een keerpunt ter hoogte van de Koppelstraat en een rotonde aan de Dorpsstraat (ter uitvoering van het streefbeeld). Ter hoogte van de Groenstraat komt er een afslagstrook voor link afslaand verkeer. Op al deze punten zijn fietsoversteekplaatsen voorzien. Wanneer al deze punten in de toekomst gerealiseerd worden, kan de volledige middenberm op de Rijksweg gesloten worden.

Geef feedback