Culturele en welzijnsverenigingen: subsidie digitaal aanvragen!

Erkende culturele en welzijnsverenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen bij het stadsbestuur.

Subsidies cultuur & welzijn digitaal aanvragen

Surf naar deze link.

Zorg dat de nodige bijlagen (facturen, onkostennota’s, foto’s, affiches, …) op uw PC opgeslagen zijn, zodat u ze kan uploaden bij het indienen van de aanvraag.

Deadline subsidieaanvragen cultuur en welzijn blijft ongewijzigd.

Voor culturele en welzijnsverenigingen blijft 1 april de jaarlijkse deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag. 

Heeft u vragen?

Lukt het niet om de subsidies via de digitale weg aan te vragen? Contacteer de afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC) via wvc@dilsen-stokkem.be of 089 79 08 90.

donderdag 13 februari 2020 9.30 u.