Subsidie rationeel watergebruik

Voor volgende ingrepen in uw waterhuishouding kunt u via Infrax een subsidie krijgen:

  • Aanleg gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater
  • Installatie hemelwaterput met pompinstallatie
  • Installatie infiltratievoorziening

Het volledige reglement en aanvraagformulier kunt u bekomen via www.infrax.be.