Stokkem-centrum wordt fietszone

Vanaf 1 september, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, zal het centrum van Stokkem (binnen de oude wallen) omgevormd worden tot fietszone. Het stadsbestuur wil op deze manier maximaal inzetten op de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker.

Fietsmobiliteit is het eerste prioritaire actiepunt voor de stad Dilsen-Stokkem deze legislatuur. De komst van de fietszone kadert dan ook volledig in deze visie. Bovendien heeft de stad in 2019 het SAVE-charter ondertekend. Het SAVE-charter is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en bevat zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid van de kwetsbare weggebruiker. Het spreekt voor zich dat de fietszone ook hier perfect bij aansluit.

Voor het invoeren van de fietszone werd beroep gedaan op de Vlaamse subsidie ‘exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen’, waarbij de kostprijs van de aanpassingen voor 50% gesubsidieerd wordt.

De belangrijkste regel die geldt in een fietszone is dat fietsers niet ingehaald mogen worden door andere voertuigen. Auto’s dienen dus ten alle tijden achter de fietser te blijven. De maximumsnelheid is beperkt tot 30 km/u – zoals dat momenteel al het geval was in Stokkem centrum.

Er zal in dat opzicht voor autobestuurders dus niet veel veranderen. Vanwege het rustieke karakter van de historische kern, met haar smalle straatjes, is het inhalen van fietsers vandaag de dag in de praktijk ook al vaak niet mogelijk. Als het toch een keer gebeurt ontstaan er meteen gevaarlijke situaties. De fietser krijgt nu dus simpelweg meer ruimte op de weg en kan zich op een veiligere manier verplaatsen.

De fietszone is slechts één van de talrijke initiatieven die het stadsbestuur de komende jaren zal blijven nemen om de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker te verhogen. Zo werd dit jaar ook al gestart met de werken aan de fietsbrug over de Kantonsweg en de fietsvriendelijke herinrichting van de Bloemendaal.

vrijdag 28 augustus 2020 14.04 u.