Wie mag/moet stemmen en voor welke verkiezingen?

Op zondag 26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. In Dilsen-Stokkem gaan we dus stemmen voor het Europese, federale en Vlaams parlement. Hier lees je wie er kan of moet gaan stemmen en onder welke voorwaarden. 

1. Belgen

In België is er stemplicht. Daarom moeten Belgen hun stem uitbrengen voor alledrie de verkiezingen op voorwaarde dat: 

 • ze Belg zijn op 1 maart 2019
 • ze op 1 maart 2019 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente 
 • ze 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen
 • ze op 26 mei 2019 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht

2. Belgen in het buitenland

Belgen die zijn ingeschreven in een consulair bevolkingsregister kunnen ook hun stem uitbrengen. Zij moeten stemmen voor het federaal parlement en mogen stemmen voor het Europees parlement. Zij kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen van het Vlaams parlement. 

Zij ontvangen hierover alle informatie via hun consulaire post. Is dit niet het geval, dan kunnen zij hierover hun consulaire post zelf contacteren.

3. Niet-Belgen die onderdaan zijn van een Europese lidstaat

Niet-Belgen die onderdaan zijn van een Europese lidstaat kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement op voorwaarde dat: 

 • ze de nationaliteit hebben van één van deze landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. 
 • ze in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven op 1 maart 2019
 • ze 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen
 • ze niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 26 mei 2019
 • ze een aanvraag indienden om zich in te schrijven als kiezer vóór 28 februari 2019

Opgelet!

 • Mensen met de Britse nationaliteit kunnen zich ook inschrijven als kiezer. Zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving wel geannuleerd. 
 • Als je je al had geregisteerd voor een vorige Europese verkiezing, hoef je dit niet telkens opnieuw te doen. Je inschrijving blijft geldig als je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen en je je inschrijving zelf niet annuleert. Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 kan je niet meer annuleren, de kiezerslijst werd opgemaakt op 1 maart 2019.
 • Als je je inschrijft als kiezer en aan de kiesvoorwaarden voldoet, ben je wel verplicht om te stemmen voor de Europese verkiezingen. In België geldt een opkomstplicht. Als je toch niet kan komen, kan je volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw naam te stemmen.