Stedenbouwkundige voorschriften

Als u wil bouwen op een perceel, bepalen de bouwvoorschriften wat u wel en niet kan bouwen (bv. bouwhoogte, bouwdiepte,...).

Niet op elk bouwperceel gelden dezelfde bouwvoorschriften. Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

1. het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling: dan bepalen de verkavelingsvoorschriften zeer gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...).

2. het perceel is gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): dan bepalen de stedenbouwkundige voorschirften van dit plan gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...)

3. het perceel is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP: dan zijn er geen gedetailleerde bouwvoorschriften en wordt door de stad bekeken of uw project past binnen de "goede ruimtelijke ordening". Dit betekent dat er wordt gekeken of de functie van het gebouw dat u wil bouwen in de omgeving past (bijvoorbeeld geen discotheek tussen residentiële villa's), of de grootte van het gebouw in de omgeving past (bijvoorbeeld geen gebouw van 6 verdiepingen tussen arbeiderswoninkjes), of het gebouw voldoende respect heeft voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?

Elk ontwerp moet tevens in overeenstemming zijn met de verordening wonen.