Samen voor veiliger verkeer!

Op 6 november ondertekende de stad Dilsen-Stokkem het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De stad Dilsen-Stokkem is daarmee de 113e Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Dilsen-Stokkem geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Dilsen-Stokkem kent een uitgebreid onderwijsnetwerk, met dus ook heel wat schoolomgevingen. Het belang van verkeersveiligheid en aandacht voor voetgangers en fietsers kan daarom niet genoeg onderstreept worden.

De stad krijgt tijdens hun traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt oa. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
2. De implementatie van het STOP-principe.
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

woensdag 6 november 2019 11.39 u.