Stad neemt steunmaatregelen voor verenigingsleven

De stad Dilsen-Stokkem heeft in deze bijzondere coronatijden diverse steunmaatregelen genomen die de nodige zuurstof moeten bieden aan het verenigingsleven.

Er werd eerder al beslist dat verenigingen vrijgesteld worden van de huur van hun stedelijke accommodaties voor de periode waarin deze niet gebruikt konden worden.

Daarnaast kunnen sport- en jeugdverenigingen nu rekenen op een versnelde uitbetaling van de subsidies voor 2020. Normaal gezien werden deze gelden pas in december overgemaakt, maar gelet op de huidige toestand wil het stadsbestuur de vele verenigingen de nodige financiële ademruimte bieden. De cultuur- en welzijnsverenigingen hebben onlangs hun subsidies al ontvangen. Voor het jaar 2020 zal de stad ook geen verantwoording voor deze middelen vragen, zodat er qua administratie geen extra last bij de clubs en verenigingen terecht komt.

Ook bij de heropstart van hun werking kunnen de verenigingen rekenen op steun van het stadsbestuur. Zo kunnen zij die omwille van de hygiëne- en afstandsregels een grotere zaal nodig hebben om hun werking uit te oefenen, tijdens de maanden juli en augustus gratis terecht in grotere lokalen van de stad. Op die manier kunnen heel wat ledenactiviteiten en repetities opnieuw doorgaan.

Verder wordt er de komende tijd ook ruim overleg opgezet tussen alle betrokkenen met het oog op een evenwichtige verdeling van de middelen van het Vlaams noodfonds voor sport, cultuur en jeugd.

dinsdag 7 juli 2020 8 u.