Stad koopt twee verplaatsbare camera’s in strijd tegen zwerfvuil

De stad gaat twee verplaatsbare camera’s aankopen om in te zetten op locaties van overlast, sluikstorten of om te gebruiken bij evenementen of manifestaties. De gemeenteraad heeft hiervoor op maandag 14 juni unaniem het licht op groen gezet.

In Dilsen-Stokkem staan er op dit moment al 33 vaste camera's op het openbaar domein. Deze vaste camera’s worden, in samenspraak met de politie, ingezet op locaties waar in het verleden al eens problemen of vandalisme werd vastgesteld en als hulpmiddel bij de handhaving van de openbare orde.

Uiteraard zijn camera’s geen zaligmakende oplossing en wordt er in de eerste plaats ingezet op sensibilisering, de inzet van buurt- en jongerenwerkers of wijkagenten om overlast aan te pakken. Toch hebben de reeds geplaatste camera's al heel wat positieve resultaten opgeleverd en zijn ze dus een bijkomend hulpmiddel om problemen aan te pakken.

Het probleem van sluikstorten en zwerfvuil wordt met vaste camera's aan gemeentelijke gebouwen, parkings of speelpleinen slechts in beperkte mate aangepakt. Dit probleem situeert zich immers op meer afgelegen terreinen en langs wegen. Het inzetten van verplaatsbare camera’s kan dan ook efficiënt zijn om sluikstorters af te schrikken, te identificeren en te beboeten. De resultaten in andere gemeenten tonen dat aan.

Zwerfvuil kost de stad bovendien handenvol geld. We zijn heel blij te kunnen rekenen op onze diensten en de vele vrijwilligers en Mooimakers die onze stad mee proper houden, maar de pakkans voor veelvuldige overtreders zouden we moeten kunnen verhogen. Vandaar de keuze om in te zetten op verplaatsbare camera’s als extra hulpmiddel in de strijd tegen zwerfvuil.

woensdag 16 juni 2021 13 u.