Speelstraat

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen de bewoners van een bepaalde straat hun straat inrichten als een "speelstraat". 

Enkel een woonstraat met snelheidsbeperking tot 50 km/u en zonder openbaar vervoer komt in aanmerking om een speelstraat te worden.

De speelstraat wordt over de volledige of gedeeltelijke lengte afgesloten met hekken en een verkeersbord C3 (verboden voor iedere bestuurder) en onderbord ‘speelstraat’. Er wordt voorgesteld om slechts een gedeelte van de straat af te sluiten en dit gedurende een kortere periode (max. enkele weken). Als tegelijk ook voldoende animatie wordt voorzien, dan is er meer garantie voor succes.

Elke speelstraat telt minstens 3 speelstraatverantwoordelijken (meters en/of peters); ze ondertekenen een buurtcontract met daarin een aantal afspraken tussen de speelstraat en de stad Dilsen-Stokkem. (bv. gekozen periodes, uren, …)

Het plaatsen van de hekken gebeurt in principe door de meters en peters van de speelstraat.

Doorgaand verkeer kan niet door de speelstraat rijden. Enkel de bewoners van de speelstraat, de mensen die er een garage hebben en prioritaire voertuigen (politie, brandweer,…) zijn toegelaten. Zij moeten stapvoets rijden en wanneer nodig stoppen. Ook fietsers moeten, indien nodig, afstappen.

Om de veiligheid te garanderen, dienen alle bewoners zelf de hekken bij in- en uitrijden van de straat te verplaatsen. Meters en peters houden toezicht op de straat en zijn een aanspreekpunt voor de buurt, maar zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die er spelen.

Het inrichten van een speelstraat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen door middel van een verkeersreglement voor het afsluiten van de straat tijdens de periode dat de straat als ‘speelstraat’ wordt ingericht.

Om een speelstraat in te richten kan u een aanvraag doen via http://reservaties.dilsen-stokkem.be.