Sluikstorten

Het valt iedereen op hoe ons straatbeeld vaak wordt ontsierd door afvalzakjes die naast de weg worden gegooid. Naast het storend uitzicht zorgt het sluikstorten voor milieuhinder en stijgende kosten van de ophaling door de gemeentelijke diensten. De kosten komen uiteindelijk ten laste van de gemeenschap.

Sluikstorten wordt beboet via het gemeentelijk GAS-reglement met een boete tot € 350, vermeerderd met de kosten van het verwijderen van het afval.