Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers,
waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en
hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen
via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door
professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun,
administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door
deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken
diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak
zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.
Info en contact voor hulpvragen:
www.caw.be
0800 13 500

donderdag 22 juli 2021 10.02 u.