Serviceflats Mazedal

Serviceflats bieden voor ouderen soms een antwoord wanneer de eigen woning onvoldoende aangepast is aan de fysieke en andere beperkingen van het ouder worden. Misschien ook voor u?

Serviceflatgebouw Mazedal wordt beheerd door het OCMW van Dilsen-Stokkem. Het gebouw bevat 28 flats op 2 verdiepingen, bereikbaar via lift. De flats zijn gelegen naast woonzorgcentrum ’t Kempken en in de buurt van het lokaal dienstencentrum. De flats voldoen aan de hedendaagse normen op vlak van wooncomfort, woonveiligheid en energiezuinigheid. 
Een aantal carports zijn beschikbaar.

Voor wie?

Serviceflats zijn bestemd voor ouderen met verminderde validiteit, die evenwel voldoende zelfredzaam zijn om, mogelijk met ondersteuning van mantelzorg of thuiszorg, zelfstandig te kunnen wonen.

Voorwaarden

Voor een opname gelden 2 essentiële voorwaarden:
1. Minstens 65 jaar zijn. Uitzonderlijk zijn afwijkingen mogelijk.
2. Voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen, mogelijk met mantelzorg en/of
thuiszorg.

Procedure

Voor inschrijvingen zijn standaardformulieren ter beschikking (zie onderaan).

U kan een inschrijving doen door het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. In de inkomhal van woonzorgcentrum ’t Kempken staat een brievenbus waarin het formulier kan gedeponeerd worden.

Er wordt in principe geen financieel onderzoek verricht.

Bedrag

In de afsprakennota vindt u gedetailleerde informatie over het actuele bedrag en de samenstelling van de dagprijs en supplementen.

De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 

De meeste nutsvoorzieningen zijn niet in de prijs inbegrepen.