Samenlevingsdienst: voor en door jongeren

De stad Dilsen-Stokkem ondersteunt de oprichting van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België en ondertekent hiertoe een engagementsverklaring met het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw.

Die vzw wil jongeren tussen 18 en 25 jaar via een vrijwillige ‘stage’ van 6 maanden laten ontdekken wie ze zijn, welke richting ze uit willen of welke vaardigheden wilt laten ontwikkelen.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt meer dan 450 organisaties rond één gezamenlijke doelstelling: de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar in België. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere Europese landen vereist de Samenlevingsdienst een wettelijk kader en de nodige ondersteuning vanwege de overheid.

Door het uitvoeren van een Samenlevingsdienst worden jongeren aangemoedigd om deel uit te maken van de samenleving en deze samenleving mee vorm te geven, vooral op lokaal niveau. 

Hierbij worden 6 basisprincipes onderschreven:

1. Een zinvolle en zingevende ervaring

De Samenlevingsdienst bestaat uit een voltijds engagement gedurende minimum zes maanden, waardoor de jongere zowel zijn persoonlijke ontwikkeling als zijn maatschappelijke betrokkenheid versterkt.

2. Een Samenlevingsdienst in het bereik van alle jongeren

Het Platform voor de Samenlevingsdienst richt zich tot alle jongeren tussen 18 en 25 jaar oud en biedt hun gedurende deze periode middelen van bestaan.

3. Een echte dienst voor de gemeenschap

Het Platform voor de Samenlevingsdienst kiest maatschappelijk relevante projecten uit (in de sectoren milieu, zorg, cultuur en welzijn) zodat de Samenlevingsdienst een echte meerwaarde voor de gastorganisaties en alle betrokkenen biedt.

4. Leerschool én vorming

Het uitvoeren van een Samenlevingsdienst biedt jongeren de kans om diverse (sociale, manuele, relationele, intellectuele, ...) vaardigheden te ontwikkelen en moedigt hun persoonlijke ontwikkeling aan. Door hun inzet voor het algemeen welzijn van de gemeenschap wordt hun burgerzin aangescherpt.

5. Werken in groep: sociale en culturele integratie

Het uitvoeren van een Samenlevingsdienst bevordert de sociale en culturele integratie. Het Platform voor de Samenlevingsdienst voorziet daartoe groepsactiviteiten, ontmoetingen en uitwisselingen tussen jongeren met verschillende achtergrond en contacten met de andere generatie. De jongeren ontdekken basiswaarden zoals hulp, solidariteit en verantwoordelijkheid. Er ontstaat een echte win-win: werken én aan zichzelf werken.

6. Erkend en gewaardeerd werk

Deze inzet van de jongeren voor de gemeenschap wordt erkend door een erkend statuut en door het toekennen van bepaalde rechten en voordelen (statuut, vrijstelling van het zoeken naar werk, sociale zekerheid, verzekering, …). Op deze manier toont de gemeenschap haar waardering voor het engagement van de jongeren.

Meer info vind je op https://www.samenlevingsdienst.be 

dinsdag 30 november 2021 15 u.