Riolerings- en wegenwerken Kapelstraat

De gemeenteraad heeft een samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en Fluvius goedgekeurd voor de vernieuwing van de riolering in de Kapelstraat te Stokkem.

Fluvius zal de rioleringswerken op zich nemen, de stad zal instaan voor de heraanleg van de weg en de infrastructuur voor de kwetsbare weggebruiker. Momenteel maakt een studiebureau werk van een voorontwerp voor de rioleringswerken.

Begin 2021 vindt er een eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen plaats. Er zullen dan ook afspraken gemaakt worden over de toekomstige herinrichting van de weg.

De stad is tevreden dat het licht op groen kan voor dit project. De Kapelstraat is immers dringend toe aan vernieuwing. Het is de bedoeling deze werken in 2022 uit te voeren.

Na de riolerings-en wegenwerken in de Zandstraat en de Hoogbaan die afgerond worden in de loop van 2021, zal dit project in de Kapelstraat één van de grootste investeringsprojecten op dit vlak zijn deze legislatuur. De rioleringsgraad in Dilsen-Stokkem bedraagt dan 99% en behoort tot de hoogste van Vlaanderen. Het resultaat van jarenlange gerichte investeringen in openbare werken.

woensdag 16 december 2020 9.30 u.