Riolerings- en wegeniswerken Zandstraat

De werken in de Zandstraat en de straten Reuzelaar, Keizerskamp, Breemstraat en Kromstraat gaan weldra van start.

Eind augustus vond er een infovergadering plaats met de betrokken inwoners. Daar werd meer
toelichting gegeven bij de geplande riolerings- en wegeniswerken.

Op 16 september zullen de verschillende nutsmaatschappijen met de voorbereidende werkzaamheden starten. Deze eerste fase zal 4 maanden duren. In februari 2020 zullen dan de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken volgen. Deze zullen in totaal ongeveer een jaar duren. Uiteraard zullen de aannemers er alles aan doen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Het totale kostenplaatje voor dit project bedraagt ruim 2,7 miljoen euro. Hiervan is 880.000 euro ten laste van de stad, het overige deel is ten laste van Fluvius. De rioleringsgraad in Dilsen-Stokkem bedraagt momenteel al 96 % en zal door deze werkzaamheden verder stijgen. 

 

dinsdag 3 september 2019 16.16 u.