Rijbewijs hernieuwen

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs kan u een hernieuwing aanvragen. U bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijgt u een "Attest van aangifte van verlies/diefstal - aanvraag om een duplicaat".

Bij beschadiging van uw rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto bent u verplicht een hernieuwing aan te vragen.

Indien u in het bezit bent van een papieren rijbewijs en u wenst dit in te ruilen voor een rijbewijs in bankkaartmodel, dan mag u zich spontaan aanmelden voor de aanvraag van uw rijbewijs.

Bent u reeds in het bezit van een rijbewijs in bankkaartmodel en dit vervalt binnen 3 maanden, dan vraagt u ook een hernieuwing aan.

U vraagt het Europees rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven en het nieuwe rijbewijs is beschikbaar vanaf 3 tot 5 werkdagen na aanvraag.

Bedrag

De kostprijs bedraagt € 25.

Wat meebrengen

Bij aanvraag:

  • Identiteitskaart.
  • Vorig rijbewijs of in voorkomend geval het attest van verlies/diefstal opgemaakt door de politie.
  • Is de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend, dan wordt deze overgenomen op uw rijbewijs. Is de foto op uw eID niet gelijkend meer of wilt u een recentere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. Deze foto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix.

Bij afhaling:

  • Bij de afhaling van het nieuwe Europees rijbewijs moet u het vorige rijbewijs inleveren.