Renovatie bos- en landbouwwegen

De stad Dilsen-Stokkem besteedt veel aandacht aan een goed en duurzaam bosbeheer en stelde hiervoor een uitgebreid bosbeheerplan op. In het kader van de uitvoering hiervan vinden er regelmatig werken en kappingen plaats in de lokale boscomplexen.

Door deze werken kan het soms gebeuren dat boswegen schade opgelopen. Om alles terug netjes te herstellen wordt er jaarlijks een overeenkomst afgesloten voor de renovatie van de boswegen.

Vanaf volgende week zal de firma Green Road de boswegen rond het gebied Heuvelsven herstellen. Daar vond dit jaar immers een bosexploitatie plaats. 

Dankzij deze herstelwerken blijven de boswegen vlot toegankelijk voor enerzijds recreanten die zo ongestuurd kunnen genieten van de prachtige bossen in Dilsen-Stokkem en anderzijds de nood- en interventiediensten.

donderdag 4 november 2021 15.30 u.