OCMW start met zitdag voor psychologische ondersteuning

In het kader van het prioritair actieplan “Bestrijden van kinderarmoede” start het OCMW van Dilsen-Stokkem vanaf 1 maart 2021 met een zitdag psychologische ondersteuning voor inwoners die daar nood aan hebben.

De coronacrisis en de nasleep ervan zal zich nog geruime tijd laten voelen. Veel mensen kampen met gevoelens van onzekerheid, angst en eenzaamheid. Er komen hulpvragen en noodkreten uit alle leeftijdsgroepen en alle lagen van de samenleving, die aangeven dat de strijd tegen het coronavirus steeds meer weegt op onze mentale gezondheid. Met dit initiatief wil het OCMW Dilsen-Stokkem daarom mikken op het realiseren van lokale, snelle en vlot toegankelijke hulpverlening.

Bij de overwegingen om deze zitdag te organiseren heeft de mentale impact van de coronacrisis dus een belangrijke rol gespeeld. Heel vaak zijn er lange wachttijden om terecht te kunnen bij eerstelijns psychologische hulpverlening. Daarnaast is het voor veel mensen financieel gezien moeilijk om zich te wenden tot particuliere psychologen en therapeuten.

Daarom voorzien we zowel dit jaar als volgend jaar deze laagdrempelige en kosteloze psychologische ondersteuning. Een ervaren psycholoog zal wekelijks 4 uur aanwezig zijn in het OCMW. Een afspraak maken kan via de sociale dienst via het telefoonnummer 089 75 75 27. We hopen dat onze inwoners die met gevoelens van onzekerheid, angst of eenzaamheid kampen gebruik maken van dit initiatief. Naast een goede fysieke gezondheid is mentaal welbevinden heel belangrijk om goed te kunnen functioneren en uitdagingen aan te pakken.

Voor deze psychologische hulpverlening sloot het OCMW een samenwerkingsovereenkomst af met de Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG). DAGG is erkend door de Vlaamse overheid en biedt meerdere vormen van hulpverlening aan.

donderdag 11 februari 2021 11 u.