Extra zitdag psychologische hulp voor jongeren

Het OCMW zet in op een extra zitdag van de psycholoog voor jongeren die daar nood aan hebben. Deze hulpverlening wordt tot december 2022 gratis aangeboden.

Vandaag kunnen alle inwoners van Dilsen-Stokkem al via het OCMW terecht bij de psycholoog van de Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG). Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu uitgebreid met 4 uur en richt zich op jongeren die nood hebben aan psychologische ondersteuning.

Ook in onze stad stellen we immers vast dat de impact van de coronacrisis op het mentaal welzijn van jongeren groot is. Er worden vanuit allerlei hoeken signalen ontvangen die aangeven dat jongeren het moeilijk hebben met het sociale isolement en het gebrek aan toekomstperspectief.

Vaak zijn er ook wachtlijsten of is er een financiële drempel om zich tot een psycholoog of therapeut te wenden. Door dit initiatief kunnen jongeren in Dilsen-Stokkem een vlotte toegang krijgen en bieden we tot december 2022 deze hulpverlening gratis aan. Het OCMW ontvangt voor dit project een subsidie van 13.986 euro van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Jongeren die op zoek zijn naar psychologische hulpverlening kunnen zich via het OCMW van Dilsen-Stokkem aanmelden. Na een eerste gesprek met de sociale dienst wordt er een afspraak met de psycholoog vastgelegd.

We hopen dat onze jongeren die met gevoelens van onzekerheid, angst of eenzaamheid kampen, gebruikmaken van dit initiatief. Naast fysieke gezondheid is mentaal welbevinden immers heel belangrijk om goed te kunnen functioneren en uitdagingen aan te pakken!

dinsdag 13 juli 2021 10.30 u.