Project Feminina doorbreekt taboe rond menstruatie

De stad Dilsen-Stokkem is op 1 september gestart met het project ‘Feminina’, in navolging van de stad Genk. Dit project wil het taboe rond menstruatie doorbreken door sensibilisering in de schoolomgeving.

Veel (jonge) vrouwen herkennen de situatie waarschijnlijk want het overkomt iedereen wel eens. Plots word je verrast door je menstruatie en je was er niet op voorbereid. Leerkrachten en leerlingenbegeleiders van het Instituut Maria Koningin en de Stedelijke Humaniora voerden een onderzoek naar menstruatiearmoede uit bij hun leerlingen. Daaruit bleek dat heel wat meisjes niet over het juiste materiaal beschikten, vaak omwille van de kostprijs, en dat velen ook wel eens een schooldag overslaan omwille van hun menstruatie. Daarnaast deden ze onderzoek naar gelijkaardige projecten en op die manier kwamen ze bij Feminina van de stad Genk terecht. Het team nam naar aanleiding van deze resultaten contact op met onze eigen stadsdiensten, en zo ging de bal aan het rollen.

Binnen het project wordt gratis menstruatiemateriaal voorzien in alle secundaire scholen van de stad. Op die manier ondersteunen we meteen ook jongeren voor wie het materiaal misschien te duur is. In dat opzicht kadert het project ook mooi binnen de strijd tegen kinderarmoede, een van de prioritaire beleidsdoelstellingen deze legislatuur.

Vaak is menstruatie ook nog een gevoelig onderwerp of iets waar mee gelachen wordt. Met het project Feminina wordt dit onderwerp op een ludieke, jeugdige manier in de kijker gezet en bespreekbaar gemaakt, wat de bewustmaking alleen maar ten goede kan komen.

Feminina loopt in volgende secundaire scholen van de stad: de Stedelijke Humaniora Dilsen, het Instituut Maria Koningin Lanklaar en Rotem en de Stedelijke Bouwvakschool STEBO in Dilsen. Ook in de lagere scholen wordt er materiaal ter beschikking gesteld, maar dan via de secretariaten (en niet op de toiletten).

donderdag 7 september 2023 11 u.