Programmatie op locatie

Online aanvragen

Het stadsbestuur wil cultuur graag dichter bij de mensen brengen. Verenigingen die hieraan een bijdrage leveren door zelf een cultureel evenement te organiseren worden financieel ondersteund.

Dit kan door middel van het reglement 'toelagen voor culturele programmaties op locatie’ (ook gekend als ‘toelage programmatie op locatie’).

Wat moet je hiervoor doen?

  • Check of jouw evenement voldoet aan de voorwaarden in het reglement.
  • Vraag tijdig de toelage aan!

Voor activiteiten georganiseerd in januari of februari moet de aanvraag uiterlijk 31 oktober van het jaar voordien ingediend worden.

Voor alle andere activiteiten moet de aanvraag uiterlijk op 31 december van het jaar voordien gebeuren.