Containerpark

Toegang

Iedere inwoner van Dilsen-Stokkem krijgt toegang tot het containerpark met zijn/haar identiteitskaart.
Zelfstandigen, kmo’s, verenigingen en scholen kunnen een toegangsbadge aanvragen. De eerste is gratis. Bij verlies of beschadiging betaalt u 7,5 euro voor een nieuwe badge.

Op de weegbrug

Het containerpark is uitgerust met het Diftarsysteem. Diftar staat voor differentieel tariferen.
De weegbrug laat toe om nauwkeurig te wegen hoeveel afval u aanvoert. De meeste soorten zijn gratis. Voor sommige afvalfracties, zoals grofvuil, betaalt u vanaf de eerste kilo. En voor andere, zoals tuinafval betalen gezinnen pas zodra ze op één jaar tijd een bepaald gewicht of quotum hebben overschreden.
Wie weinig afval produceert en goed sorteert, hoeft dus ook voor die soorten niet te betalen.

Kosten

Altijd gratis:

 • papier & karton
 • kunststof
 • holglas
 • vlakglas
 • KGA
 • metalen
 • textiel
 • elektrische en elektronische apparaten
 • frituurolie en –vet
 • autobanden (max. 4 per gezin per jaar),
 • piepschuim
 • PMD (aanleveren in blauwe PMD-zak!)
Fractie Tarief Jaarlijkse vrijstelling per gezin
grofvuil € 0,23 / kg  
roofing € 0,22 / kg  
eterniet € 0,08 / kg 600 kg
tuinafval € 0,05 / kg 750 kg
snoeihout
stronken
zuiver puin € 0,05 / kg 1000 kg
zuivere grond
gemengd puin € 0,08 / kg  
houtafval € 0,11 / kg  
gipsplaten € 0,08 / kg  

De jaarlijkse vrijstellingen gelden uitsluitend voor gezinnen en zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.

Afval van zelfstandigen, KMO’s en verenigingen wordt vanaf de eerste kilo aangerekend aan de tarieven die hierboven zijn opgenomen.